461 lượt xem

Bảng giá dịch vụ tại Vkin

STT Dịch Vụ Thời Gian Giá Tiền Bảo Hành
1 Tầng sinh môn TRONG – NGOÀI – TẠO ĐIỂM G 45-60 phút 20.000.000
2 Cắt da thừa môi bé 45-60 phút 10.000.000
3 Làm hồng cô bé 45-60 phút 10.000.000 5 năm
4 Thu hẹp âm đạo 45-60 phút 12.000.000
5 Vá màng trinh 45-60 phút 18.000.000 Không bảo hành
6 Cắt gốc màn trinh 45-60 phút 5.000.000
7 Cắt da thừa môi lớn 45-60 phút 9.000.000
9 Bơm mỡ môi lớn 45-60 phút 30.000.000
10 Nâng sa trễ tầng sinh môn 45-60 phút 8.000.000
11 Cắt da thừa hậu môn 45-60 phút 10.000.000
12 Cắt trĩ độ 1 45-60 phút 15.000.000
13 Cắt trĩ độ 2 45-60 phút 25.000.000