Hotline: 0906 344 777 - Tell: 02862 777 114 - Email: vkin@vkin.vn

Tủ đứng đôi NAFFCO

Chi tiết sản phẩm

TỦ ĐỨNG ĐÔI NAFFCO
Tủ NAFFCO được thiết kế hai ngăn, vòi chữa cháy và bình chữa cháy
Tủ đựng ống cứu hỏa được sản xuất theo tiêu chuẩn BSEN 671-1 và tủ đựng cuộn vòi được sản xuất theo tiêu chuẩn BS 5041-5.

 

S. No. Model No. Description Dimension in mm
(HxWxD)
1 NF SM 300 Single cabinet. surface mounted, mild steel, solid door 850x750x300
2 NF RM 300 Single cabinet, recessed mounted, mild steel, solid door 800x750x300
3 NF SSB 300 Single cabinet, surface mounted, brush finish stainless steel, solid door 850x750x310
4 NF SSM 300 Single cabinet, surface mounted, mirror finish stainless steel, solid door 850x750x310
5 NF RSB 300 Single cabinet, recessed mounted, brush finish stainless steel, solid door 800x750x300
6 NF RSM 300 Single cabinet, recessed mounted, mirror finish stainless steel, solid door 800x750x300
7 NF SMK 300 Single cabinet, surface mounted, mild steel, solid door, break glass & key 850x750x300
8 NF RMK 300 Single cabinet, recessed mounted, mild steel, solid door, break glass & key 800x750x300
9 NF SSBK 300 Single cabinet, surface mounted, brush finish stainless steel, solid door, break glass & key 850x750x310
10 NF SSMK 300 Single cabinet, surface mounted, mirror finish stainless steel, solid door, break glass & key 850x750x310
11 NF RSBK 300 Single cabinet, recessed mounted, brush finish stainless steel, solid door, break glass & key 800x750x300
12 NF RSMK 300 Single cabinet, recessed mounted, mirror finish stainless steel, solid door, break glass & key 800x750x300
13 NF SM 900 Double vertical cabinet, surface mounted, mild steel, solid door 1650x800x300
14 NF RM 900 Double vertical cabinet, recessed mounted, mild steel, solid door 1600x800x300
15 NF SSB 900 Double vertical cabinet, surface mounted, brush finish stainless steel, solid door 1650x800x310
16 NF SSM 900 Steel Double Recessed Type, Vertical, Stainless Steel 1650x800x310
17 NF RSB 900 Double vertical cabinet, recessed mounted, brush finish stainless steel, solid door 1600x800x300
18 NF RSM 900 Double vertical cabinet, recessed mounted, mirror finish stainless steel, solid door 1600x800x300
19 NF SMK 900 Double vertical cabinet, surface mounted, mild steel, solid door, break glass & key 1650x800x300
20 NF RMK 900 Double vertical cabinet, recessed mounted, mild steel, solid door, break glass & key 1600x800x300
21 NF SSBK 900 Double vertical cabinet, surface mounted, brush finish stainless steel, solid door, break glass & key 1650x800x310
22 NF SSMK 900 Double vertical cabinet, surface mounted, mirror finish stainless steel, solid door, break glass & key 1650x800x310
23 NF RSBK 900 Double vertical cabinet, recessed mounted, brush finish stainless steel, solid door, break glass & key 1600x800x300
24 NF RSMK 900 Double vertical cabinet, recessed mounted, mirror finish stainless steel, solid door, break glass & key 1600x800x300
25 NF SMP 300 Single cabinet, surface mounted, mild steel, solid door, piano hinge 850x750x300
26 NF RMP 300 Single cabinet, recessed mounted, mild steel, solid door, piano hinge 800x750x300
27 NF SMPK 300 Single cabinet, surface mounted, mild steel, solid door, piano hinge, break glass & key 850x750x300
28 NF RMPK 300 Single cabinet, recessed mounted, mild steel, solid door, piano hinge, break glass & key 800x750x300
29 NF SMGK 900 Double vertical cabinet, surface mounted, mild steel, glass door, break glass & key 1650x800x300
30 NF RMGK 900 Double vertical cabinet, recessed mounted, mild steel, glass door, break glass & key 1600x800x300
31 NF SSBGK 900 Double vertical cabinet, surface mounted, brush finish stainless steel, glass door, break glass & key 1650x800x310
32 NF SSMGK 900 Double vertical cabinet, surface mounted, mirror finish stainless steel, glass door, break glass & key 1650x800x310
33 NF RSBGK 900 Double vertical cabinet, recessed mounted, brush finish stainless steel, glass door, break glass & key 1600x800x300
34 NF RSMGK 900 Double vertical cabinet, recessed mounted, mirror finish stainless steel, glass door, break glass & key 1600x800x300
35 NF SMP 900 Double vertical cabinet, surface mounted, mild steel, solid door, piano hinge 1650x800x300
36 NF RMP 900 Double vertical cabinet, recessed mounted, mild steel, solid door, piano hinge 1600x800x300
37 NF SMG 900 Double vertical cabinet, surface mounted, mild steel, glass door 1650x800x300
38 NF RMG 900 Double vertical cabinet, recessed mounted, mild steel, glass door 1600x800x300
39 NF SSBG 900 Double vertical cabinet, surface mounted, brush finish stainless steel, glass door 1650x800x310
40 NF SSMG 900 Double vertical cabinet, surface mounted, mirror finish stainless steel, glass door 1650x800x310
41 NF RSBG 900 Double vertical cabinet, recessed mounted, brush finish stainless steel, glass door, piano hinge 1600x800x300
42 NF RSMG 900 Double vertical cabinet, recessed mounted, mirror finish stainless steel, glass door, piano hinge 1600x800x300
43 NF SMPK 900 Double vertical cabinet, surface mounted, mild steel, solid door, piano hinge, break glass & key 1650x800x300
44 NF RMPK 900 Double vertical cabinet, recessed mounted, mild steel, solid door, piano hinge, break glass & key 1600x800x300
45 NF SMGP 900 Double vertical cabinet, surface mounted, mild steel, glass door, piano hinge 1650x800x300
46 NF RMGP 900 Double vertical cabinet, recessed mounted, mild steel, glass door, piano hinge 1600x800x300
47 NF SMGPK 900 Double vertical cabinet, surface mounted, mild steel, glass door, piano hinge, break glass & key 1650x800x300
48 NF RMGPK 900 Double vertical cabinet, recessed mounted, mild steel, glass door, piano hinge, break glass & key 1600x800x300

 

CATALOGUE NAFFCO: http://vkin.vn/uploads/files/01%20NAFFCO%20Catalogue%202017.pdf
Hãy nhấc máy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay để được hỗ trợ kỹ thuật, chào giá và bảo vệ dự án hoàn toàn miễn phí.
Hotline: 0906 344 777 - 02862 777 114
Trân trọng và mong muốn được hợp tác cùng quý khách hàng!


Thông tin liên hệ
VK INTERNATIONAL
MST: 0313015438
Tell: 02862 777 114
Email: vkin@vkin.vn
Website: www.vkin.vn
VP: 24 Trường Sơn, Tân Bình, TP HCM

 

Copyright © 2014 VK INTERNATIONAL. All rights reserved.  SAIGONREAL . HD FIRE VIET NAM . THIET BI PCCC ULFM . CHUA CHAY BOT FOAM . SAN XUAT BON FOAM PCCC .