Hotline: 0906 344 777 - Tell: 02862 777 114 - Email: vkin@vkin.vn

Thủ tục "Phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở"

Thứ hai, 28/08/2017 - 04:04 PM
Cơ quan thực hiện: Phòng cảnh sát PC&CC, Phòng Hướng dẫn, Chỉ đạo về phòng cháy và Phòng Hướng dẫn, Chỉ đạo về chữa cháy.

Cơ sở quy định tại phụ lục II Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ:

Thủ tục phê duyệt:

- Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phê duyệt PACC đối với các cơ sở không thuộc phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của mình.

- Trưởng Phòng Cảnh sát PC&CC quận, huyện phê duyệt PACC đối với các cơ sở quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ thuộc  phạm vi địa bàn quản lý.

1.1. Cơ quan thực hiện: Phòng cảnh sát PC&CC, Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy và Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy.

Địa chỉ :…..

1.2. Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- 01 văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở.

- 03 phương án chữa cháy đã được người có trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân phê duyệt.

1.3.Thời hạn giải quyết :

* Phương án chữa cháy do Trưởng phòng CS PC&CC phê duyệt: Không quá 07 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

* Phương án chữa cháy do Giám đốc Cảnh sát PC&CC phê duyệt: Không quá 10 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

1.4. Lệ phí: Không.

1.5. Cách thức thực hiện:

* Trực tiếp tại trụ sở Phòng cảnh sát PC&CC, Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy và Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy.

1.6. Trình tự thực hiện:

Bước 1 – Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp Luật.

Bước 2 – Chủ cơ sở, cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ theo mục 1.5.

* Cán bộ tiếp nhận thủ tục hành chính kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đã đẩy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiêp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định).

- Sáng từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30.

- Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tài liệu.

* Tài liệu không có thời hạn sử dụng khi không có những thay đổi về cấu trúc công trình, tính chất sản xuất, kinh doanh, đặc điểm nguy hiểm về cháy nổ của cơ sở và các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy như giao thông, nguồn nước, lực lượng, phương tiện chữa cháy.

* Cơ sở khi có thay đổi tình huống cháy phức tạp nhất hoặc thay đổi từ hai tình huống cháy đặc trưng trở lên thì phải lập lại PACC.

1.8. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức (Danh mục cơ sở thuộc quy định tại phụ lục II Nghị định số 79/2014/NĐ-CP).

1.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Bắt buộc.

1.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

*  Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014;

* Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

* Quyết định số 4744/QĐ-BCA-C66 ngày 28/7/2015 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

* Quyết định số 372/QĐ-CSPC&CCHN-P4 về việc ban hành quy định xây dựng, thực tập và thẩm quyền phê duyệt PACC. 

1.11. Mẫu đơn đề nghị phê duyệt PACC:

* Đơn đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở.


Tin cùng chuyên mục

Thông tin liên hệ
VK INTERNATIONAL
MST: 0313015438
Tell: 02862 777 114
Email: vkin@vkin.vn
Website: www.vkin.vn
VP: 24 Trường Sơn, Tân Bình, TP HCM

 

Copyright © 2014 VK INTERNATIONAL. All rights reserved.  KCN VIET NAM . HD FIRE VIET NAM . THIET BI PCCC ULFM . CHUA CHAY BOT FOAM . SAN XUAT BON FOAM PCCC .