Hotline: 0906 344 777 - Tell: 02862 777 114 - Email: vkin@vkin.vn

Thông báo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Thứ năm, 21/09/2017 - 06:17 PM
Thực hiện Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 150/2014/TT-BTC ngày 10-10-2014 của Bộ Tài chính “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy”. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thông báo:

1.  Kể từ ngày 01/12/2014 tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu về thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với các dự án, công trình được quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31-2-2014 của Chính phủ phải thực hiện việc nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.

2.  Mức thu phí được quy định tại điều 4 Thông tư số 150/2014/TT-BTC ngày 20-10-2014 của Bộ Tài chính “quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy”. Theo đó Mức tối thiểu là 2.000.000đ/dự án, mức tối đa là 150.000.000đ/dự án. Thời gian nộp phí thẩm duyệt từ thời điểm nộp đủ hồ sơ đề nghị thẩm duyệt đến thời điểm nhận kết quả thẩm duyệt theo giấy hẹn của Cảnh sát PC&CC TP.

3. Căn cứ vào văn bản thông báo phí thẩm duyệt về PCCC của Cảnh sát PC&CC TP. Người nộp phí có thể nộp trực tiếp hoặc bằng hình chức chuyển khoản.

- Đối với trường hợp nộp trực tiếp tại cơ quan thu phí, đề nghị tổ chức, cá nhân nộp tại bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính của Phòng Hướng dẫn, Chỉ đạo về phòng cháy (riêng đối với thẩm duyệt thiết kế cửa hàng kinh doanh khí đốt tùy theo địa bàn quản lý, nộp tại bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính của các Phòng Cảnh sát PC&CC quận, huyện, thị xã).

4.  Khi đến nhận kết quả thẩm duyệt thiết kế người nộp phí mang văn bản thông báo phí thẩm duyệt về PCCC, giấy ủy nhiệm chi (đối với trường hợp chuyển khoản) đến bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính của Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội để được cấp biên lai thu phí. Việc trả kết quả thẩm duyệt cho tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm duyệt được thực hiện sau khi đã hoàn thành việc nộp phí theo quy định.


Tin cùng chuyên mục

Thông tin liên hệ
VK INTERNATIONAL
MST: 0313015438
Tell: 02862 777 114
Email: vkin@vkin.vn
Website: www.vkin.vn
VP: 24 Trường Sơn, Tân Bình, TP HCM

 

Copyright © 2014 VK INTERNATIONAL. All rights reserved.  KCN VIET NAM . HD FIRE VIET NAM . THIET BI PCCC ULFM . CHUA CHAY BOT FOAM . SAN XUAT BON FOAM PCCC .