Hotline: 0906 344 777 - Tell: 02862 777 114 - Email: vkin@vkin.vn

Máy bơm chữa cháy trục ngang ULFM

Chi tiết sản phẩm

MÁY BƠM CHỮA CHÁY TRỤC NGANG NAFCO

NAFFCO Model: 500

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
FM Approved
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Suction Inlet
Dia. (Inch)
Discharge
Outlet
Dia. (Inch)
Stage(s)
1 NF-SS-150-100 118-238 127-239 3550 6 4 1

 

NAFFCO Model: 750

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
FM Approved
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Suction Inlet
Dia. (Inch)
Discharge
Outlet
Dia. (Inch)
Stage(s)
1 NF-S-125-80 236 236 2900 5 3 1
2 NF-S-150-100 112-213 108-216 2900 6 4 1
3 NF-S-150-100-375 226-276 227-280 2900 6 4 1
4 NF-SS-150-100 114-236 122-235 3550 6 4 1

 

NAFFCO Model: 1000

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
FM Approved
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Suction Inlet
Dia. (Inch)
Discharge
Outlet
Dia. (Inch)
Stage(s)
1 NF-S-150-100 101-208 101-215 2900 6 4 1
2 NF-S-150-100-375 219-273 215-273 2900 6 4 1
3 NF-S-200-125 143-267 143-252 2900 8 5 1
4 NF-SS-150-100 111-234 112-232 3550 6 4 1

 

NAFFCO Model: 1250

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
FM Approved
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Suction Inlet
Dia. (Inch)
Discharge
Outlet
Dia. (Inch)
Stage(s)
1 NF-S-200-125 137-263 134-250 2900 8 5 1
2 NF-SS-200-125 - 127-214 3550 8 5 1

 

NAFFCO Model: 1500

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
FM Approved
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Suction Inlet
Dia. (Inch)
Discharge
Outlet
Dia. (Inch)
Stage(s)
1 NF-S-200-125 130-256 121-242 2900 8 5 1
2 NF-SS-200-125 - 126-211 3550 8 5 1

 

Catalogue NAFFCO: http://vkin.vn/uploads/files/01%20NAFFCO%20Catalogue%202017.pdf
Hãy nhấc máy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay để được hỗ trợ kỹ thuật, chào giá và bảo vệ dự án hoàn toàn miễn phí.
Hotline: 0906 344 777 - 02862 777 114
Trân trọng và mong muốn được hợp tác cùng quý khách hàng!


Thông tin liên hệ
VK INTERNATIONAL
MST: 0313015438
Tell: 02862 777 114
Email: vkin@vkin.vn
Website: www.vkin.vn
VP: 24 Trường Sơn, Tân Bình, TP HCM

 

Copyright © 2014 VK INTERNATIONAL. All rights reserved.  SAIGONREAL . HD FIRE VIET NAM . THIET BI PCCC ULFM . CHUA CHAY BOT FOAM . SAN XUAT BON FOAM PCCC .