Hotline: 0906 344 777 - Tell: 02862 777 114 - Email: vkin@vkin.vn

Máy bơm chữa cháy trục ngang chân không ULFM

Chi tiết sản phẩm

MÁY BƠM CHỮA CHÁY TRỤC NGANG NAFFCO

NAFFCO Model: 50

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
FM Approved
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Suction Inlet
Dia. (Inch)
Discharge
Outlet
Dia. (Inch)
Stage(s)
1 NF-E 32-20 50-87 - 2900 2 1.25 1
2 NF-E 32-26 88-139 - 2900 2 1.25 1
3 NF-E 40-20 59-95 - 2900 2.5 1.5 1
4 NF-E 40-26 77-128 - 2900 2.5 1.5 1
5 NF-E 50-20 58-89 - 2900 2.5 2 1
6 NF-E 50-26 93-138 - 2900 2.5 2 1
7 NF-E 65-20 58-89 - 2900 3 2.5 1
8 NF-ES 32-20 72-128 72-126 3550 2 1.25 1

 

NAFFCO Model: 100

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
FM Approved
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Suction Inlet
Dia. (Inch)
Discharge
Outlet
Dia. (Inch)
Stage(s)
1 NF-E 32-26 126 - 2900 2 1.25 1
2 NF-E 40-20 53-92 - 2900 2.5 1.5 1
3 NF-E 40-26 70-124 - 2900 2.5 1.5 1
4 NF-E 50-20 61-91 - 2900 2.5 2 1
5 NF-E 50-26 93-139 - 2900 2.5 2 1
6 NF-E 65-20 58-88 - 2900 3 2.5 1
7 NF-ES 32-20 62-119 - 3550 2 1.25 1
8 NF-ES 40-26 66-136 67-135 3550 2.5 1.5 1

 

NAFFCO Model: 150

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
FM Approved
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Suction Inlet
Dia. (Inch)
Discharge
Outlet
Dia. (Inch)
Stage(s)
1 NF-E 40-26 114 - 2900 2.5 1.5 1
2 NF-E 50-20 62-93 - 2900 2.5 2 1
3 NF-E 50-26 90-139 - 2900 2.5 2 1
4 NF-E 65-20 56-86 - 2900 3 2.5 1
5 NF-ES 40-26 60-131 60-129 3550 2.5 1.5 1

 

NAFFCO Model: 200

L.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
FM Approved
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Suction Inlet
Dia. (Inch)
Discharge
Outlet
Dia. (Inch)
Stage(s)
1 NF-E 65-26 92-141 94-144 2900 3 2.5 1
2 NF-E 65-32 133-211 135-216 2900 3 2.5 1
3 NF-ES 65-26 - 84-161 3 2.5 1

 

NAFFCO Model: 250

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
FM Approved
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Suction Inlet
Dia. (Inch)
Discharge
Outlet
Dia. (Inch)
Stage(s)
1 NF-E 65-26 89-140 91-143 2900 3 2.5 1
2 NF-E 65-32 132-210 133-211 2900 3 2.5 1
3 NF-E 80-32 126-208 --- 2900 4 3 1

 

NAFFCO Model: 300

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
FM Approved
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Suction Inlet
Dia. (Inch)
Discharge
Outlet
Dia. (Inch)
Stage(s)
1 NF-E 65-26 87-139 88-142 2900 3 2.5 1
2 NF-E 65-32 129-209 130-206 2900 3 2.5 1
3 NF-E 80-26 87-135 93-145 2900 4 3 1
4 NF-E 80-32 125-207 132-213 2900 4 3 1
5 NF-ES 65-26 75-160 77-158 3550 3 2.5 1
6 NF-ES 80-26 - 80-138 3550 4 3 1
7 NF-ES 80-32 - 151-212 3550 4 3 1

 

NAFFCO Model: 350

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
FM Approved
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Suction Inlet
Dia. (Inch)
Discharge
Outlet
Dia. (Inch)
Stage(s)
1 NF-E 80-26 - 91-144 2900 4 3 1
2 NF-E 80-32 - 131-211 2900 4 3 1

 

NAFFCO Model: 400

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
FM Approved
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Suction Inlet
Dia. (Inch)
Discharge
Outlet
Dia. (Inch)
Stage(s)
1 NF-E 80-26 84-133 88-142 2900 4 3 1
2 NF-E 80-32 122-204 130-209 2900 4 3 1
3 NF-ES 80-26 76-137 79-138 3550 4 3 1
4 NF-ES 80-32 147-207 148-210 3550 4 3 1

 

NAFFCO Model: 450

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
FM Approved
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Suction Inlet
Dia. (Inch)
Discharge
Outlet
Dia. (Inch)
Stage(s)
1 NF-E 80-26 81-132 83-141 2900 4 3 1
2 NF-E 80-32 119-203 129-207 2900 4 3 1
3 NF-ES 80-26 75-134 78-137 3550 4 3 1
4 NF-ES 80-32 145-205 145-207 3550 4 3 1

 

NAFFCO Model: 500

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
FM Approved
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Suction Inlet
Dia. (Inch)
Discharge
Outlet
Dia. (Inch)
Stage(s)
1 NF-E 80-26 130 79-139 2900 4 3 1
2 NF-E 80-32 202 126-203 2900 4 3 1
3 NF-ES 80-32 142-204 140-204 3550 4 3 1

 

Catalogue NAFFCO: http://vkin.vn/uploads/files/01%20NAFFCO%20Catalogue%202017.pdf
Hãy nhấc máy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay để được hỗ trợ kỹ thuật, chào giá và bảo vệ dự án hoàn toàn miễn phí.
Hotline: 0906 344 777 - 02862 777 114
Trân trọng và mong muốn được hợp tác cùng quý khách hàng!


Thông tin liên hệ
VK INTERNATIONAL
MST: 0313015438
Tell: 02862 777 114
Email: vkin@vkin.vn
Website: www.vkin.vn
VP: 24 Trường Sơn, Tân Bình, TP HCM

 

Copyright © 2014 VK INTERNATIONAL. All rights reserved.  SAIGONREAL . HD FIRE VIET NAM . THIET BI PCCC ULFM . CHUA CHAY BOT FOAM . SAN XUAT BON FOAM PCCC .