Hotline: 0906 344 777 - Tell: 02862 777 114 - Email: vkin@vkin.vn

Máy bơm chữa cháy trục đứng ULFM

Chi tiết sản phẩm

MÁY BƠM CHỮA CHÁY TRỤC ĐỨNG NAFFCO

NAFFCO Model: 50

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Discharge Outlet
Dia. (mm)
Stage(s)
1 NF-4VTP22 42-188 2900 100 3-10

 

NAFFCO Model: 100

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Discharge Outlet
Dia. (mm)
Stage(s)
1 NF-4VTP22 52-173 2900 100 4-10

 

NAFFCO Model: 150

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Discharge Outlet
Dia. (mm)
Stage(s)
1 NF-4VTP60 87-254 2900 100 3-6

 

NAFFCO Model: 200

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Discharge Outlet
Dia. (mm)
Stage(s)
1 NF-4VTP60 84-246 2900 100 3-6

 

NAFFCO Model: 250

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Discharge Outlet
Dia. (mm)
Stage(s)
1 NF-4VTP60 50-235 2900 100 2-6

 

NAFFCO Model: 300

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Discharge Outlet
Dia. (mm)
Stage(s)
1 NF-6VTP115 69-86 1450 150 3
2 NF-6VTP115 92-230 150 4-8

 

NAFFCO Model: 400

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Discharge Outlet
Dia. (mm)
Stage(s)
1 NF-6VTP115 66-82 1450 150 3
2 NF-6VTP115 88-221 1450 150 4-8

 

NAFFCO Model: 500

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Discharge Outlet
Dia. (mm)
Stage(s)
1 NF-6VTP115 63-80 1450 150 3
2 NF-6VTP115 84-215 1450 150 4-8

 

NAFFCO Model: 750

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Discharge Outlet
Dia. (mm)
Stage(s)
1 NF-8VTP170 84-108 1450 200 3
2 NF-8VTP170 112-288 1450 200 4-8

 

NAFFCO Model: 1000

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Discharge Outlet
Dia. (mm)
Stage(s)
1 NF-8VTP230 81-99 1450 200 3
2 NF-8VTP230 108-132 1450 200 4
3 NF-8VTP230 135-265 1450 200 5-8

 

NAFFCO Model: 1250

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Discharge Outlet
Dia. (mm)
Stage(s)
1 NF-10VTP285 105-283 1450 250 3-6

 

NAFFCO Model: 1500

SL.
No.
Pump Model UL Listed
Pressure (PSI)
Rated
Speed
(RPM)
Discharge Outlet
Dia. (mm)
Stage(s)
1 NF-10VTP340 108-135 1450 250 3
2 NF-10VTP340 144-270 1450 250 4-6

 

Catalogue NAFFCO: http://vkin.vn/uploads/files/01%20NAFFCO%20Catalogue%202017.pdf
Hãy nhấc máy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay để được hỗ trợ kỹ thuật, chào giá và bảo vệ dự án hoàn toàn miễn phí.
Hotline: 0906 344 777 - 02862 777 114
Trân trọng và mong muốn được hợp tác cùng quý khách hàng!


Thông tin liên hệ
VK INTERNATIONAL
MST: 0313015438
Tell: 02862 777 114
Email: vkin@vkin.vn
Website: www.vkin.vn
VP: 24 Trường Sơn, Tân Bình, TP HCM

 

Copyright © 2014 VK INTERNATIONAL. All rights reserved.  SAIGONREAL . HD FIRE VIET NAM . THIET BI PCCC ULFM . CHUA CHAY BOT FOAM . SAN XUAT BON FOAM PCCC .